Braukšanas grafiks Kalnajs

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Юрий Калнайс/
Juris Kalnājs

 
 
 

Pieslēgties