Braukšanas grafiks Derjozkins

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Александр Дерезкин/
Aleksandrs Derjozkins

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

Pieslēgties