Braukšanas grafiks Burkovs

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
 Номер занятия/
Braukšanas reize
 Дата/
Datums

Pāvels Burkovs/
Павел Бурков

   
 
 
 

Pieslēgties