Teorija-CSN

 

Izvēlieties Jums interesējošo Ceļu Satiksmes Noteikumu sadaļu un studējiet to! 

1.Vispārīgie jautājumi

2.Gājēju un pasažieru pienākumi

3.Transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi

4.Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos

5.Transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma

6.Ceļu satiksmes regulēšana

7.Braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa

8.Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves

9.Braukšanas ātrums, distance un intervāls

10.Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana

11.Apstāšanās un stāvēšana

12.Braukšana krustojumos

13.Ceļu satiksme dzīvojamās zonās

14.Gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas

15.Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana

16.Ārējās apgaismes ierīču lietošana

17.Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana

18.Transportlīdzekļu vilkšana

19.Pasažieru pārvadāšana

20.Kravas pārvadāšana

21.Mācību braukšana

22.Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem

23.Papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem

24.Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums

25.Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes

26.Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumi

27.Ceļa zīmes un to raksturojums

28.Ceļa apzīmējumi un to raksturojums

29.Noslēguma jautājumi

PIELIKUMI:

I-Pirmais pielikums-Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus

II-Otrais pielikums-Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori

III-Trešais pielikums-Pieļaujamie gabarīti, masa un ass slodze

IV-Ceturtais pielikums-Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes

V-Pielikums-Ceļa zīmes

VI-Pielikums-Ceļa apzīmējumi

 
 
 

Pieslēgties