Mācību video

image

 

Lekcijas pieejamas ŠEIT.

Lai redzētu materiālu, lūdzu ievadiet piekļūšanas datus.

Parole pieejama pie jūsu filiāles administratora!


Материал доступен ТУТ.

Для просмотра материала необходимо ввести пароль.

Пароль выдается по запросу у администратора вашего филиала.


 

 

Lekciju tēmas:

1. Termini

1.1. Ceļu satiksmes dalībnieks. Участник дорожного движения.

1.1.1. Vadītājs. Водитель.

1.1.2. Gājējs. Пешеход.

1.2. Ceļš. Дорога.

1.3. Brauktuve. Проезжая часть.

1.3.1. Ar segumu. Bez seguma. С покрытием. Без покрытия.

1.4. Turpinājums. Termini. Sadalošā josla un brauktuvju joslu skaits. Brauktuvju skaits. Braukšanas josla. Разделительная полоса. Количество полос. Количество проезжих частей. Полоса движения.

1.5. Полоса движения. Braukšanas josla.

1.6. Turpinājums. Braukšanas joslu skaits. Количество полос движения.

1.7. Turpinājums. Ietve. Nomale. Тротуар. Обочина.

1.8. Termini. Krustojums. Krustojuma robeža. Brauktuvju krustošanās vieta. Граница перекрестка. Край пересекаемых проезжих частей.

1.8.1. Krustojuma robeža, brauktuvju krustošanās vieta. Граница перекрестка, край пересечения проезжих частей

1.8.2. Blakusteritorija. Прилнгающая територия.

1.9. Dzelzceļa pārbrauktuves robeža. Граница железнодорожного переезда.

1.20. Dzelzceļa pārbrauktuve. Tramvaja sliežu klātne. Железнодорожный переезд.

1.21. Gājēju pāreja. Пешеходный переход.

1.22. Transportlīdzekļu veidi. Виды транспортных средств.

1.23. Turpinājums. Продолжение.

1.24. Transportlīdzekļu sastāvs. Состав транспортных средств.

1.25. Apstāšanās. Stāvēšana. Piespiedu transportlīdzekļa apturēšana. Остановка. Стоянка. Вынужденная остановка.

1.26. Piespiedu apturēšana. Вынужденая остановка.

1.27. Turpinājums. Продолжение.

1.28. Turpinājums. Продолжение.

1.29. Redzamība. Видимость.

2. Vadītāja rīcība. Aizlegumi. Действия водителя. Запреты.

3. Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves. Расположение транспортных средств на проезжей части.

3.1. Turpinājums. Продолжение.

3.2. Turpinājums. Продолжение.

3.3. Turpinājums. Продолжение.

4. Ceļa apzīmējumi. Dubultā nepārtrauktā līnija. Горизонтальные обозначения.

4.1. Прерывистая линия. Pārtraukta līnija 920.

4.2. Ceļa apzīmējumi. Горизонтальные обозначения.

4.3. CA. ГО.

4.4. 927 CA.ГО

4.5. CA. ГО

4.6. CA. ГО.

4.7. CA. ГО

4.8. Velosipēdu ceļš. Велосипедная дорога.

4.9. Mākslīgais paaugstinājums. Искуственная неровность.

4.10. CA. Braukšanas virziens joslās. ГО. Направление движения по полосам.

 
 

Piekļuve video apmācībai

Pieslēgties