NVA kuponu apmācība bezdarbniekiem

NVA APMĀCĪBU KUPONI

C un CE autovadītāju kategorijām oktobrī, novembrī:

Rīga (t.27756464), 

Valmierā, Raiņa ielā 11 (t.27043212, 27025704),

Limbaži, Pasta ielā 3 (t.29540097)

Siguldā, Raiņa ielā 2, tālr.2954071

          • Autovadītāji (C,CE,D)
          • Traktortehnika(B,C,G)
          • Autokāre 
          • Datoru kursi
          • Svešvaloda
          • Latviešu valoda

INFORMĀCIJA PAR TUVĀKAJĀM GRUPĀM AR KUPONU: Piesakies! Mācības ar NVA kuponu arī autoskolā "FortunaAuto" filiālēs!

Aktīvos nodarbinātības pasākumus līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

">  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

Sadarbībā ar Valsts Nodarbinātības Aģenturu (NVA)
piedavājam izglītību ar kuponu bezdarbniekiem autoskolā "FortunaAuto".

 •  Mērķis:

Nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt konkurētspēju;

Nodrošināt spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam;

Palielināt bezdarbnieku un darba meklētāju iespēju integrēties darba tirgū.

 • Iespējas:Izvēlies kādu no autoskolas "FortunaAuto" izglītības programmām šeit:  Apmācību iespējas

* Tuvākajā NVA filiālē saņem kuponu bezmaksas izglītībai;
* 10 dienu laikā nāc uz autoskolu FortunaAuto (SIA MBR1, SIA AUTOLAIME) Siguldā, Valmierā vai Limbažos.
* Mācies pie profesionāļiem un saņem 99,60 euro stipendiju mēnēsī;
* Iegūsti  izglītības dokumentu.

 • Personas, kas ir tiesīgas saņemt kuponu:

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

 • Uzmanību!

Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu! 

 • Sīkāka informācija.

Ar detalizētāku informāciju iespējams iepazīties NVA mājaslapā - > links uz NVA.GOV.LV mājaslapu

vai zvanot uz kādu no autoskolas "FortunaAuto" filiālēm sadaļā Kontakti!

 
 
 

Pieslēgties