Konkursi 2018-Janvārī

#KONKURSSkonkurss

Jautājums: Cik metru attālumā jābūt redzamai automašīnas numura

zīmei, diennakts tumšajā laikā, kad iedegtas ārējās apgaismesierīces?

Atbilde: 

A: vismaz 60m;

B: vismaz 20m;

 C: vismaz 10m;

Dāvanā: 5h akadēmiskā braukšana, kategorijai B. 

Piesakoties: filiālē-Pārdaugava līdz 15.janvārim.

 
 
 

Pieslēgties