Home

Apmācības programma* 

Nr.p.k.                                    Priekšmeta nosaukums                                                                     Apmācības veids       B/C

I Teorētiskās apmācības stundu skaits

1. Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība

1.1. Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma 2
1.2. Ceļu satiksmes noteikumi 18
1.3. Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem 2
1.4. Ceļu satiksmes drošība 4
2. Tehniskā informācija un autopārvadājumi
2.1. Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati 33
2.2. Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana 2
2.3. Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laiks 2
 II Braukšanas apmācības stundu skaits
 3. Mācību braukšana  15 
III Apmācības ilgums (nedēļas)
4. Dienas mācību grupās 5

 * Apmācības programma atšķiras, ja mācās no C1 vai D1.

 
 
 

Pieslēgties