Ūdenstransports

  • Mazizmēra kuģošanas līdzekļu tiesības atļauj personām vadīt ūdensmotociklus, motorlaivas, kuterus un motorjahtas, kuru garums ir līdz 12 metriem.
  • Kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesības apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu vadītāju
    reģistrā un kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība.
  • Tiesības personai izsniedz CSDD, pamatojoties uz personas iegūtajām tiesībām vadīt mazizmēra kuģošanas līdzekļus iekšējos ūdeņos un jūrā Latvijas piekrastē ne tālāk kā 3 km no krasta.

Piedāvājam personām sagatavoties eksāmenam, sniedzot nepieciešamās teorētiskās zināšanas, prasmes un

iemaņas mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadīšanā. Praksi nodrošinām pēc pieprasījuma.

Apliecību var iegūt personas, kuras sasniegušas šādu vecumu:

  • 16 gadu vecumu, lai vadītu ūdensmotociklus, motorlaivas un kuterus.

Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītājus sertificē CSDD.

Eksāmenu veidi: Teorija

Atpūtas kuģu vadītāja apliecību ir iespējams saņemt pēc noteiktas kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas. Tajā galvenokārt iekļauti jautājumi no noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos. Eksāmenu var kārtot kādā no 10 CSDD nodaļām visā Latvijā, kur sniedz vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus. Piesakoties eksāmena kārtošanai:

 - jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, vadītāja apliecību),

- jāuzrāda derīga medicīniskā uzziņa,

 - jāveic apmaksa par teorētisko eksāmenu CSDD 12,63 EUR

Eksāmens tiek pieņemts datorizēti, latviešu vai krievu valodā. Eksāmenā ir 20 jautājumi un atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 20 minūtes. Tas tiek uzskatīts par nokārtotu, ja netiek pieļautas vairāk kā 2 kļūdas. Vadītāja apliecību izsniedz tajā pašā dienā, kad CSDD nokārtots eksāmens. Vadītāja apliecība izmaksās 22,05 EUR.

Eksāmenu pieņemšana un vērtēšana notiek saskaņā ar 2012. g. 4. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 619  " Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertifikāciju un reģistraciju"

Trenējies teorijas eksāmenam šeit!

Sīkāka informācija par cenām U ūdenstransporta teoriju šeit: Reālas cenas

 
 
 

Pieslēgties