D Autobusi


Kategorijas apraksts

  • D1 - autobusi, kuros sēdvietu skaits ir no 8+1 līdz 16+1, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg;
  • D - autobusi, kuros sēdvietu skaits ir lielāks par 8+1, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg.

Vēlies kļūt par autobusa vadītāju? Nāc uz autoskolu "Fortunaauto", mācies un pēc veiksmīgi nokārtotiem vasts pārbaudījumiem, iegūsi nepieciešamās tiesības!

Sīkāk par apmācību laikiem uzzini zvanot uz sev tuvāko filiāli. Skat. šeit: Kontakti

Nepieciešamie dokumenti:

  • Pirmās palīdzības sniegšanas kursu apliecība;
  • Medicīniskā uzziņa. Sīkāka informācija par nepieciešamajiem dokumentiem šeit!

Obligāti: iepriekš iegūta C1, D1 vai C kategorija

Kvalifikācijas prasību profils:

Prasības/Kategorija B/D1 C1/D1 C1/D D1/D
Vecums, no kura drīkst kārtot eksāmenus CSDD (gadi) 21 21 24 24
Eksāmena veids (T-teorija; V-vadīšana) T;V T T;V T;V
Teorētisko mācību stundu sk. (45.min.) 44 25 39 38
Mācību braukšanas stundu sk. (45.min.) 9 - 15 15
Mācību ilgums (ned.) 9 1 2 2

Trenējies teorijas eksāmenam šeit!

Sīkāka informācija par cenām D kategorijai šeit: Reālas cenas

 Programma:

NPK Priekšmeta nosaukums Apmācības veids
C/D C1/D D1/D
1. Teorētiskās apmācības stundu skaits
1.1. Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība
1. Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma 2 2 2
2. Ceļu satiksmes noteikumi 14 14 14
3. Transportlīdzekļa vadītāja atbildība  2 2 2
4. Ceļu satiksmes drošība 4 4 4
1.2. Tehniskā informācija un autopārvadājumi
5. Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati 3 14 14
6. Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laiks 1 1 1
7. Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos 1 2 1
2.Braukšanas apmācības stundu skaits
8. Mācību braukšana 9 15 15
Kopā 36 54 53

 

 
 
 

Pieslēgties