Instruktori

2014 02 04 361

Juris Meļņičuks

Transportlīdzeklis: 

MB ATEGO, MB Sprinter

Stāžs: 10 gadi

Braukšanas grafiks Juris Meļņičuks

 3

Sergejs Stepanovs

Transportlīdzeklis: 

MB ATEGO

Stāžs: 10 gadi

Braukšanas grafiks Sergejs Stepanovs


Valts Titavs

Valts Titavs

Vadītāja stāžs- 38 gadi
Instruktora stāžs -10 gadi
Absolventu skaits- 520

 

001

004

Pāvels Burkovs 

Transportlīdzeklis: 

VW Golf JG2017

Stāžs: 15 gadi

Ieteikums kursantiem: Esiet pārliecināti par sevi!

Braukšanu grafiks
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (15 Votes)

praktiskās braukšanas video ar instruktoru

plainicon.com 53082 512px 0d6 

Attachment3

Dainis Gavarāns 

Transportlīdzeklis: 

Mercedes Benz FT1001

Ieteikums kursantiem: Neskatoties uz grūtībām, sasniegnt savu nosprausto mērķi

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (7 Votes)

IMG 0051

Vladimirs Perepadins

Transportlīdzeklis: 

Audi A3

Stāžs: 10 gadi

Ieteikums kursantiem:  Tikai uz priekšu!

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.40 (10 Votes)

Juris Opelts

Transportlīdzeklis: 

VW Golf HT3532

Stāžs: 33 gadi

Ieteikums kursantiem:  Ieklausīties instruktora ieteikumos jau no pirmajām mācību stundām.

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.81 (26 Votes)

 kulš b kat

Edvins Kulšš

Transportlīdzeklis: 

Peugeot JV3191

Stažs

Braukšanas grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (5 Votes)

 

Olga Apončika

Transportlīdzeklis:

KIA CEED HD3210

Stāžs: 9 gadi

Ieteikums kursantiem: Saglabāt mieru!

Braukšanu grafiks

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.91 (29 Votes)

praktiskās braukšanas video ar instruktoru

plainicon.com 53082 512px 0d6 

Ivo Lipskijs

Transportlīdzeklis:

VW Golf FK3962

Stāžs: 15 gadi

Ieteikums kursantiem:Iemācīties vadīt automobili, jo braucēju ir pilna Latvija, bet vadītāju maz.

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.48 (30 Votes)

praktiskās braukšanas video ar instruktoru

plainicon.com 53082 512px 0d6

Aleksandrs Derjozkins

Transportlīdzeklis:

Audi VR391

Stāžs: 12 gadi

Ieteikums kursantiem:  Nebaidīties no pirmajiem soļiem vadīšanā, kā arī, lai sasniegtu rezultātu cītīgi apmeklēt braukšanas nodarbības.

Braukšanu grafiks 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.04 (13 Votes)


praktiskās braukšanas video ar instruktoru
plainicon.com 53082 512px 0d6

 

Aleksandrs Uryupins

Transportlīdzeklis: 

Toyota Corolla HU9446

Stāžs: 10 gadi

Ieteikums kursantiem: Vienam otru saprast un tad jau VISS izdosies.

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.58 (6 Votes)

 

Viktors Žiļcovs

Transportlīdzeklis:

Mazda FV4879

Stāžs: 15 gadi

Ieteikums kursantiem: Pats svarīgākais ir iemācīties domāt kā vadītājam.

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (8 Votes)

 

Sergejs Kurbatovs

Vadītāja stāžs: 34 gadi

Instruktora stāžs: 11 gadi

Kopējs absolventu skaits: 198

 

Juris Kalnājs

Transportlīdzeklis: 

Toyota Corolla

Stāžs: 5 gadi

Ieteikums kursantiem: Neatlaidību pret iesākto.

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.80 (5 Votes)

 

Guntars Biļkins

Transportlīdzeklis: 

VW Golf FF311

Stāžs: 13 gadi

Ieteikums kursantiem:  Pacietību, neatlaidību un mērķtiecību.

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.85 (20 Votes)

IMG 3612

Anita Kristina

Transportlīdzeklis: 

VW Golf JU8444

Stāžs: 3,5 gadi

Ieteikums kursantiem: Jūsu velme un pacietība + mana pieredze un jūs esat pie mērķa!

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.09 (11 Votes)

 

Sandis Beņķis

Transportlīdzeklis: 

VW Golf 

Stāžs: 6 gadi

Ieteikums kursantiem:  Ar smaidu un pozitīvu attieksmi var visu iemācīties!

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.31 (8 Votes)

mikro1
mikro2

Dzintars Petersons

Transportlīdzeklis: 

Mercedes Benz Sprinter KE13

Stāžs: 15 gadi

Ieteikums kursantiem: Pacietību!

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.30 (5 Votes)

 

Sergejs Kurbatovs

Vadītāja stāžs: 34 gadi

Instruktora stāžs: 11 gadi

Kopējs absolventu skaits: 198

Dmitrijs Krutiks

Transportlīdzeklis: 

Kawasaki, Honda Hornet

Stāžs: 8 gadi

Ieteikums kursantiem:  Neatlaidīgums ir atslēga uz panākumiem!

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.88 (4 Votes)

IMG 0239

Viktors Ščinovs

Transportlīdzeklis: 

VW Golf  HU4170

Stāžs: 

Ieteikums kursantiem: 

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (4 Votes)

 

Vsevolds Černovs

Transportlīdzeklis: 

Kawasaki, Honda Hornet

Stāžs: 8 gadi

Ieteikums kursantiem:  Lai ir motivācija mācīties.

Braukšanu grafiks
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.88 (4 Votes)
praktiskās braukšanas video ar instruktoru

plainicon.com 53082 512px 0d6

 

Ainārs Dzjubo

Transportlīdzeklis: 

Neoplan GH2876

Stāžs: 20 gadi

Ieteikums kursantiem:  Ja būs vēlme mācīties, arī rezultāts neizpaliks.

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.18 (11 Votes)

 

Dzintars Pētersons

Transportlīdzeklis: 

Toyota Corolla (BE), Mercedes Benz Atego

Stāžs: 15 gadi

Ieteikums kursantiem:  Pacietību!

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)

Dzintars Pētersons

Transportlīdzeklis: 

Traktori A,B,C

Stāžs: 10 gadi

Ieteikums kursantiem:  Būt motivētiem!

Braukšanu grafiks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.30 (5 Votes)

 

     

 

 

 

Инструкторы

 2014 02 04 361

Juris Meļņičuks

Transportlīdzeklis: 

MB ATEGO, MB Sprinter

Stāžs: 10 gadi

Braukšanas grafiks Juris Meļņičuks

 3

Sergejs Stepanovs

Transportlīdzeklis: 

MB ATEGO

Stāžs: 10 gadi

Braukšanas grafiks Sergejs Stepanovs

001
004

Павел Бурков

Транспортное средство:

VW GOLF JG2017

Стаж: 15 лет

Совет курсантам:Будьте уверены в себе!

График вождений

урок практического вождения с нашим инструктором

plainicon.com 53082 512px 0d6 

Attachment3

Дайнис Гаваранс 

Транспортное средство:

Mercedes Benz FT1001

Совет курсантам: Несмотря не трудности, достигайте намеченных целей!

График вождений

IMG 0051

Владимир Перепадин

Транспортное средство:

Audi A3

Стаж: 10 лет

Совет курсантам: Только вперед.

График вождения

 

Юрий Опелтс

Транспортное средство: 

VW Golf HT3532

Стаж: 33 года

Совет курсантам:Прислушиваться к советам инструктора уже с первых часов занятий.

График вождений

kulš b kat

Эдвин Кульш

Транспортное средство:

Peugeot JV3191

Стаж: 24 лет

Совет курсантам

График вождений

 

Ольга Апончика

Транспортное средство:

KIA CEED HD3210

Стаж: 9 лет

Совет курсантам: Соблюдать спокойствие.

График вождений

урок практического вождения с нашим инструктором

plainicon.com 53082 512px 0d6 

Иво Липский

Транспортное средство: 

VW Golf FK3962

Стаж: 15 лет

Совет курсантам: Совет курсантам:Научиться водить автомобиль! Таких, кто ездит за рулём, полная Латвия. Но водителей мало.

График вождений

урок практического вождения с нашим инструктором
plainicon.com 53082 512px 0d6

Александр Дерезкин

Транспортное средство:

Audi VR391

Стаж: 12 лет

Совет курсантам: Не бояться первых шагов вождения, а так же для достижения результатов необходимо усердно и интенсивно посещать уроки по вождению.

График вождений

урок практического вождения с нашим инструктором
plainicon.com 53082 512px 0d6

Александр Урюпин

Транспортное средство:

Toyota Corolla HU9446

Стаж: 10 лет

Совет курсантам: Понимать друг-друга и ВСЕ получиться.

График вождений

 

Виктор Жильцов

Транспортное средство:

Mazda FV4879

Стаж: 15 лет

Совет курсантам:  Главное научиться думать как водитель.

График вождений

 

Сергей Курбатов

Водительский стаж: 35 лет

Стаж инструктора: 12 лет

Общее число выпускников: 256

 

Юрис Калнайс

Транспортное средство:

Toyota Corolla

Стаж: 5 лет

Совет курсантам:Стремление довести до конца начатое.

График вождений

Гунтар Билькин

Транспортное средство:

VW Golf FF311

Стаж:13 лет

Совет курсантам: Быть терпеливым, настойчивым и целеустремлённым.

График вождений

 IMG 3612

Анита Кристина

Транспортное средство:

VW Golf JU7444

Стаж: 3,5 года

Совет курсантам:Ваше желание и усердие + мой опыт и вы у цели

График вождений

 

Сандис Бенкис

Транспортное средство:

VW Golf

Стаж: 6 лет

Совет курсантам: С улыбкой на лице и позитивным отношением можно легко и просто всему научиться.

График вождений

mikro1
mikro2

Дзинтарс Петерсонс

Транспортное средство:

Mercedes Benz Sprinter KE132

Стаж: 12 лет

Совет курсантам:Быть терпеливым.

График вождений

 

 

Всеволод Чернов

Транспортное средство:

Kawasaki, Honda Hornet

Стаж: 8 лет

Совет курсантам:  Мотивация! Это самое главное!

График вождений

урок практического вождения с нашим инструктором

 plainicon.com 53082 512px 0d6

 IMG 0239

Виктор Щинов

Транспортное средство:

VW Golf HU4170

Стаж: 

Совет курсантам:

График вождений


Дмитрий Крутик

Транспортное средство:

Kawasaki, Honda Hornet

Стаж: 8 лет

Совет курсантам: Упорство - ключ к победе!

График вождения

Айнар Дзюбо

Транспортное средство: 

Neoplan GH2876

Стаж: 20 лет

Совет курсантам:  Если будет желание научиться, положительный результат гарантирован.

График вождений

 

Дзинтарс Петерсонс

Транспортное средство:

Toyota Corolla (BE), Mercedes Benz Atego

Стаж: 15 лет

Совет курсантам: Быть терпеливым.

График вождений

Айгар Козловский

Транспортное средство:

Traktori A,B,C

Стаж: 10 лет

Совет курсантам: Быть мотивированным!

График вождений

 

 

Спасибо

Спасибо, мы получили Вашу заявку! Свяжемся с вами в течении одного 
рабочего дня! Ваша FortunaAuto

Thank you

We've received your application, thank you! We'll keep in touch with you 
within a working day. Sincerely yours- FortunaAuto

Paldies

Paldies, Jūsu pieteikumu esam saņēmuši! Sazināsimies ar Jums 1 darba 
dienas laikā! Jūsu FortunaAuto

Driving school price list

 

kategorijas Category Age limit Theory, hours Driving lessons, hours Registration period, weeks Cost*
A (after B) 24 15 8 1 160 Eur
B 18 55 14 5 220 EUR
C 21 63 15 5 340 EUR
D 24 28 9 2 216 EUR
           
*Cost includes Theory, documents, registration, driving lessons (A cathegory - 4hours; B category - 5hours; C category -7,5 hours; D category - 2 hours)

20% atlaide piesakoties filiālēs

LĪGO AKCIJA* AUTOSKOLĀ!

-20% atlaide visām kategorijām**.

 

*Akcijas cena spēkā, noslēdzot līgumu autoskolā vai veicot pārskaitījumu līdz 29.05.15.-30.06.2015., ja izvēlas kādu no autoskolas    instruktoriem un ja veicat pakalpojumu apmaksu autoskolas noteiktajā termiņā.

**atlaide neattiecas uz traktortehnikas kursiem, medicīniskajiem pakalpojumiem (Pirmā medicīniskā palīdzība un medkomisija) un braukšanu.

Uzmanību! Akcijas nesummējas.

Teorija-CSN

 

Izvēlieties Jums interesējošo Ceļu Satiksmes Noteikumu sadaļu un studējiet to! 

1.Vispārīgie jautājumi

2.Gājēju un pasažieru pienākumi

3.Transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi

4.Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos

5.Transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma

6.Ceļu satiksmes regulēšana

7.Braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa

8.Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves

9.Braukšanas ātrums, distance un intervāls

10.Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana

11.Apstāšanās un stāvēšana

12.Braukšana krustojumos

13.Ceļu satiksme dzīvojamās zonās

14.Gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas

15.Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana

16.Ārējās apgaismes ierīču lietošana

17.Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana

18.Transportlīdzekļu vilkšana

19.Pasažieru pārvadāšana

20.Kravas pārvadāšana

21.Mācību braukšana

22.Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem

23.Papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem

24.Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums

25.Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes

26.Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumi

27.Ceļa zīmes un to raksturojums

28.Ceļa apzīmējumi un to raksturojums

29.Noslēguma jautājumi

PIELIKUMI:

I-Pirmais pielikums-Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus

II-Otrais pielikums-Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori

III-Trešais pielikums-Pieļaujamie gabarīti, masa un ass slodze

IV-Ceturtais pielikums-Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes

V-Pielikums-Ceļa zīmes

VI-Pielikums-Ceļa apzīmējumi

Замена колеса

Kак пополнить уровень масла

Методика выполнения фигур Б категории

Полезная информация по практическому экзамену

Тема Содержание
Технические вопросы перед экзаменом по вождению  
 Методика выполнения фигур Б категории
 • Стоянка параллельно направлению движения;
 • Габаритные ворота;
 • Разворот для движения в противоположном направлении;
 • Кассовый автомат;
 • Начало движения в гору.
 Протокол экзамена по Вождению
 •  1-й этап - Проверка знаний по устройству автомобиля - оценка;
 • 2-й этап - Фигуры;
 • Управление транспортным средством;
 • Соблюдение Правил дорожного движения;
 • Безопасность дорожного движения;
 • Социальные навыки.
Kак пополнить уровень масла Pуководство
Замена колеса Pуководство

Технические вопросы перед экзаменом по вождению

1. Объяснить последовательность действий при замене колеса и о мерах предосторожности в этом случае.

Ответ: Выключаем двигатель а/м. Включить ручной тормоз и первую передачу. Если стоять в этом месте запрещено или могут быть созданы помехи дорожному движению, то включаем аварийный стоп-сигнал и выставляем аварийный знак. В зависимости от того, какое колесо надо менять, противоположное по диагонали колесо закрепляем с обеих сторон клиньями или камнями. Если надо поменять левое переднее колесо, то клинья кладем под правое заднее колесо. Из багажника достаем запасное колесо, домкрат и гаечный ключ. Освобождаем все гайки колеса, которое предстоит поменять. Устанавливаем домкрат, следя за тем, чтобы под ним была максимально твердая и гладкая поверхность. Поднимаем машину, откручиваем гайки, снимаем колесо. Ставим запасное колесо и рукой закручиваем гайки. Спускаем а/м с домкрата и сильно закручиваем гайки. Складываем в багажник поврежденное колесо и инструменты. Выключаем аварийный стоп-сигнал и убираем аварийный знак.

* Совет: Закручивая гайки, всегда это делаем по диагонали, чтобы колесо точно встало на своё место. Если произошла замена колеса, даже если это было в автосервисе, то после пробега 20 – 30 километров проверьте, не стала ли какая-то гайка более свободной.

2. Объяснить и показать, как повысить уровень масла в камере мотора.

Ответ: Открываем капот машины. Выбираем щуп и вытираем её. На нижней части щупа есть две отметки, по которым можно определить низший и высший уровень масла. Вставляем щуп обратно и опять вытаскиваем. Смотрим, не находится ли уровень масла на щупе ниже нижней отметки. Если уровень масла не находится в пределах нормы, его надо пополнить. На моторном блоке есть закручивающаяся крышка с символом маслёнки. Откручиваем эту крышку и заливаем масло в резервуар, пока не будет достигнут необходимый уровень на щупе.

* Совет: прежде чем заливать масло, выясните какое именно необходимо для модели вашего а/м. Это можно узнать по документам на а/м или же в любом автосервисе.

3. Объяснить, как проверить и пополнить уровень жидкости в системе охлаждения.

Ответ: Открываем капот машины. В передней части мотора находится радиатор, в котором находится жидкость для охлаждения мотора. Во время вождения жидкость для охлаждения циркулирует и не дает мотору перегреваться. Если жидкости мало, то на автоматической панели управления а/м загорается соответствующий символ, который предупреждает водителя о том, что необходимо добавить жидкость для охлаждения. Если у радиатора есть бачок расширения, то на нем будут отметки минимального и максимального уровней, жидкость для охлаждения должна быть между ними. Если такого сосуда нет, то уровень должен быть 10 мм над трубкой радиатора. Чтобы это проверить, надо соблюдать особую осторожность, медленно откручиваем крышку радиатора (желательно перчаткой или тряпкой), убедившись в уровне жидкости, пополняем ее, если это необходимо. В радиатор вливают тосол или антифриз.

* Совет: Никогда не пытайтесь открыть крышку радиатора сразу после того, как выключили двигатель. Надо подождать хотя бы 10-15 минут и только тогда, соблюдая осторожность, открываем крышку, в противном случае можно получить ожог паром.

4. Объяснить, как проверить и пополнить уровень тормозной жидкости.

Ответ: Открываем капот машины. Бак с тормозной жидкостью практически всегда находится напротив педали тормоза. На этом баке также имеются отметки минимального и максимального уровней. Уровень жидкости должен находиться между этими отметками. Если уровень ниже, тогда открываем крышку бака и уровень пополняем жидкостью такой марки, которая указанна в документации а/м.

* Совет: Если во время вождения на автоматической панели управления а/м периодически загорается символ, который предупреждает, что что-то не так с системой тормозов, немедленно проверьте уровень тормозной жидкости. Если уровень находится в приделах нормы, тогда возможно, что стерлись тормозные колодки и их необходимо поменять. Если будете продолжать ехать с такими колодками, то они сотрутся совсем, что в результате приведет к повреждению тормозных дисков.

5. Проверить уровень жидкости для стекол в баке и, включив стеклоочистители (щетки) в разных режимах, проверить ее действие.

Ответ: О том, что уровень жидкости для стекол ниже нужного, обычно сигнализирует контрольная лампочка на измерительной панели а/м. Открываем капот машины и находим бачок для жидкости. На крышке бачка обычно есть символ или надпись, что в этом бачке находится вода. Открываем крышку бачка и доливаем жидкость для стекол. После этого включаем стеклоочистители (щетки) в разных режимах, начиная с самого медленного.

* Совет: Многие водители летом используют воду для очистки стекол. Так можно делать, но надо запомнить, что перед тем, как начнутся первые заморозки, воду надо заменить морозоустойчивой, специальной жидкость для стекол, в противном случае, бачок для жидкости может замерзнуть, в результате чего может быть поврежден.

6. Включить внешнее освещение или аварийный стоп-сигнал и проверить их работоспособность.

Ответ: Включить габаритные огни, ближний свет, дальний свет, поворотники (направо/налево), включить аварийный стоп-сигнал, выйти из а/м и проверить все ли работает. Чтобы проверить огни заднего хода и тормозов, можно попросить помощь других лиц или же подъехать на машине задним ходом, например, к дверям гаража. Нажав на педаль тормоза, на дверях будет видно, горят ли все огни.

* Совет: Если вы констатировали, что, включив поворотник в одну сторону, он работает с меньшими интервалами, нежели в другую сторону, то проверьте, не перегорела ли какая-то из лампочек в поворотниках.

7. Объяснить, как проверить уровень давления воздуха в колесах, объяснить негативные последствия слишком высокого или низкого давления воздуха в колесах.

Ответ: Давление в колесах измеряют манометром. Обычно у легковых а/м давление в задних колесах составляет 2 атмосферы и на 0,2 атмосферы больше в передних колесах. Разница в том, что передняя часть а/м тяжелее, потому что там находится мотор, именно поэтому передние колеса надо накачивать немного больше. Например, если давление в задних колесах составляет 2 атмосферы, то в передних должно быть 2,2 атмосферы. Если давление в колесах слишком большое, то снижается площадь соприкосновения шины с проезжей частью дороги, сцепление с дорогой становится меньше, что может вызвать боковое скольжение/занос. Если давление в колесах слишком маленькое, то они деформируются и во время езды а/м «ведет» в ту сторону, где давление в колесе меньше.

* Совет: Давление в колесах проверяйте хотя бы раз в неделю. Если утром, проводя визуальный осмотр а/м, констатируете, что давление в каком-то из колес ниже, то измерьте его на ближайшей заправочной станции. После проверки удостоверьтесь, не пропускает ли вентиль воздух. Самый простой способ – закрыть вентиль слюнями.

8. Определить, оборудован ли а/м зимней или летней резиной, объяснить особенности работы зимней резины, объяснить проверку высоты протектора и опасность передвижения на колесах, у которых изношен протектор.

Ответ: Зимние шины от летних можно отличить по надписям или символам, которые находятся на шине сбоку. На зимней покрышке должны быть надписи WINTER или M+S (универсальные шины, которые можно использовать весь год), также может быть изображена снежинка или снеговик. Шины можно отличить и по рисунку протектора. Если на летних покрышках кубики протектора гладкие, то на зимних покрышках, чтобы увеличить сцепление с дорогой, каждый кубик протектора наделен мелкой зигзагообразной насечкой. Зимой глубина протектора должна быть не меньше 4 мм, летом – не меньше 1,6 мм. Если глубина протектора меньше, то у колес может полностью пропасть сцепление с дорогой, что может вызвать боковое скольжение/занос и закончиться аварией. Летом, если едешь с изношенным протектором во время дождя, повышается вероятность бокового скольжения/заноса и аквапланирования.

9. Объяснить значение контрольных измерительных приборов.

Ответ: Спидометр – показывает скорость перемещения (км/ч). Тахометр – показывает обороты мотора (если стрелка тахометра показывает 2, то обороты составляют 2 000 в минуту). Если на контрольной панели загорается синяя лампочка – включен дальний свет. Если во время поездки на контрольной панели загорается оранжевый или жёлтый контрольный сигнал, то он предупреждает водителя о том, что с а/м что-то не в порядке и необходимо выяснить причину загорания контрольной лампочки. Если во время поездки на контрольной панели загорается какая-то из красных лампочек, то она сигнализирует о том, что у а/м серьёзная техническая неполадка и дальше ухать нельзя. Немедленно надо остановить а/м, выключить двигатель и выяснить в чем причина загорания контрольной лампочки.

* Пример: Если уровень масла в моторе мал, то на контрольной панели загорается символ маслёнки оранжевого цвета, который предупреждает водителя о том, что необходимо пополнить уровень масла в камере мотора. Если водитель игнорирует этот сигнал и продолжает ездить, то через какое-то время загорится символ маслёнки красного цвета, который предупреждает водителя о том, что уровень масла критически низок. Если водитель игнорирует и этот сигнал, то это приведет к повреждению мотора, и ремонт будет стоить несколько сотен евро.

 

Braukšanas figūru konfigurācijas un izmēri

 
 
 

Pieslēgties