Braukšanas grafiks Krutik

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Дмитрий Крутик/
Dmitrijs Krutiks

Braukšanas grafiks Vanags

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Янис Ванагс/
Jānis Vanags

Arnolds Aksnis 24.08.2015 08:00
26.08.2015 13:00
Allans Šulcs  
Atk.eks
25.08.2015 18:00
26.08.2015 09:30 
Ivars Ozoliņš
26.08.2015 14:30
27.08.2015 15:00
Iļja Krištafenko Atk.eks 27.08.2015 09:30
Aleksandrs Švarcs 27.08.2015 11:30
27.08.2015 13:00
Viesturs Birkentals 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize 
9-10 reize
11-12 reize
13-14 reize
15 reize 
28.09.2015 14:00
01.10.2015 14:00
12.10.2015 14:00
16.10.2015 08:00
23.10.2015 14:00
27.10.2015 14:00
28.10.2015 08:00
29.10.2015 08:00
Jānis Brīvība  1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize 
9-10 reize
11-12 reize
13-14 reize
15 reize 
28.09.2015 15:30
01.10.2015 15:30
12.10.2015 15:30
16.10.2015 09:30
23.10.2015 15:30
27.10.2015 15:30
28.10.2015 09:30
29.10.2015 09:30
Māris Erglis 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize 
9-10 reize
11-12 reize
13-14 reize
15 reize
28.09.2015 17:00
01.10.2015 17:00
12.10.2015 17:00
16.10.2015 11:00
23.10.2015 17:00
27.10.2015 17:00
28.10.2015 11:00
29.10.2015 11:00
Aivars Fogelis 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize 
9-10 reize
11-12 reize
13-14 reize
15 reize
28.09.2015 18:30
01.10.2015 18:30
12.10.2015 18:30
16.10.2015 12:30
23.10.2015 18:30
27.10.2015 18:30
28.10.2015 14:30
29.10.2015 14:30
Aivars Baltruns 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
29.09.2015 08:00
02.10.2015 09:30
06.10.2015 14:00
15.10.2015 08:00
20.10.2015 14:00
22.10.2015 09:30
Juris Kampenuss 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
29.09.2015 09:30
02.10.2015 11:00
06.10.2015 18:30
15.10.2015 09:30
20.10.2015 15:30
22.10.2015 11:00
Viktors Katačins 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
29.09.2015 11:00
02.10.2015 15:30
07.10.2015 08:00
15.10.2015 11:00
20.10.2015 17:00
22.10.2015 14:00
 Edgars Davidsons 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
29.09.2015 14:00
02.10.2015 14:00
07.10.2015 14:00
20.10.2015 11:00
23.10.2015 11:00
27.10.2015 11:00
Kaspars Kozubs

1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize

29.09.2015 15:30
02.10.2015 17:00
07.10.2015 09:30
15.10.2015 15:30
21.10.2015 08:00
22.10.2015 17:00
Gatis Patmalnieks 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
29.09.2015 17:00
30.09.2015 09:30
02.10.2015 18:30
19.10.2015 08:00
21.10.2015 14:00
26.10.2015 09:30
Rolands Ķesters 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
29.09.2015 18:30
05.10.2015 08:00
07.10.2015 11:00
15.10.2015 17:00
21.10.2015 09:30
22.10.2015 18:30
Laimonis Martuzāns 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
30.09.2015 08:00
05.10.0215 09:30
07.10.2015 15:30
Artūrs Kotlers 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
30.09.2015 18:30
06.10.2015 09:30
08.10.2015 11:00
15.10.2015 14:00
20.10.2015 18:30
22.10.2015 15:30
Edgars Mednis 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
06.10.2015 17:00
07.10.2015 18:30
08.10.0215 17:00
15.10.2015 18:30
21.10.2015 11:00
26.10.2015 08:00
Zigurds Pavlovičs 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
30.09.2015 11:00
05.10.0215 11:00
07.10.2015 17:00
19.10.2015 09:30
21.10.2015 15:30
26.10.2015 11:00
 Jevgēnijs Pudāns 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
01.10.2015 11:00
02.10.2015 08:00
05.10.2015 14:00
19.10.2015 11:00
21.10.2015 17:00
26.10.2015 14:00
 Jānis Smirnovs 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
30.09.2015 14:00
05.10.2015 15:30
08.10.2015 08:00
20.10.2015 09:30
23.10.2015 09:30
27.10.2015 09:30
Andžejs Sokolovs 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
30.09.2015 15:30
05.10.2015 17:00
08.10.2015 09:30
19.10.2015 15:30
21.10.2015 18:30
26.10.2015 18:30
Uldis Šnepsts 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
30.09.2015 17:00
01.10.2015 08:00
06.10.2015 08:00
19.10.2015 17:00
22.10.2015 08:00
26.10.2015 17:00
Jānis Zaļkalns 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
05.10.2015 18:30
06.10.2015 15:30
08.10.2015 14:00
20.10.2015 08:00
23.10.2015 08:00
27.10.2015 08:00
Roms Žilinskis 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
7-8 reize
9-10 reize
11 reize
01.10.0215 09:30
06.10.2015 11:00
08.10.2015 15:30
19.10.2015 14:00
28.10.2015 15:30
29.10.2015 15:30
Arturs Silinevičš 3-4 reize 30.11.2015 08:30
Ivo Grundulus 1-2 reize 30.11.2015 07:00
Stanislavs Lišans 7-8 reize 30.11.2015 10:00
Boriss Polubinskis 3-4 rezie
5-6 reize
30.11.2015 11:30
01.12.2015 13:00
Andris Kempens 3-4 reize 30.11.2015 14:30
Māris Zaļaiskalns 1-2 reize
3-4 reize
5-6 reize
05.12.2015 14:30
06.12.2015 14:30
07.12.2015 11:30
Vilnis Jansons 1-2 reize 07.12.2015 13:00
Aldis Kronbergs 1-2 reize 07.12.2015 14:30
Andrejs Krukovskis 1-2 reize
3-4 reize
07.12.2015 16:00
08.12.2015 16:00
Aleksejs Bezručenko 1-2 reize
3-4 reize
07.12.2015 17:30 
08.12.2015 9:30
Arkadijs Bobkovs 1-2 reize 08.12.2015 13:00
Jurs Zariņš 1-2 reize 08.12.2015 14:30

Braukšanas grafiks Dzjubo

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Айнарс Дзюбо/
Ainars Dzjubo

Braukšanas grafiks Petersons

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Дзинтар Петерсонс/
Dzintars Petersons

Braukšanas grafiks Kurbatovs

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Сергей Курбатов/
Sergejs Kurbatovs

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Braukšanas grafiks Kozlovskis

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Айгар Козловский/
Aigar Kozlovskis

Braukšanas grafiks Kulšs

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Эдвин Кульш/
Edvins Kulšs

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Braukšanas grafiks Kaļinova

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Наталия Калинова/
Nataļja Kaļinova

Braukšanas grafiks Ščinovs

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Viktors Ščinovs/
Виктор Щинов

Braukšanas grafiks Kristina

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Anna Kristina/
Анна Кристина

 

Braukšanas grafiks Podziņš

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Гундарс Подзиньш/
Gundars Podziņš

   
 
 
   
   
   
   
     
   
   
   
   

Braukšanas grafiks Ščinovs (4)

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Viktors Ščinovs/
Виктор Щинов

Braukšanas grafiks Perepadins

 Инструктор/Instruktors Курсант
имя, фамилия/
Kursants
vārds, uzvārds
Номер занятия/
Braukšanas reize
Дата/
Datums

Vladimirs Perepadins/
Владимир Перепадин

Адажи, Ул.Гауяс 4

Время работы администрации: 15.00 - 19.00 (по рабочим дням)

Актуальные группы:

Категория Язык Дни Время Длительность Начало
 A   valodas

 IV, V, VI

 18:00-22:05

 3 занятия  

31.01.2019

14.02.2019

21.03.2019

  valodas

I, III

 18:00-22:05

11 занятий

31.01.2019

18:00 - 22:05 (LV)

   30.01.2019   

18:00 - 22:05 (RUS)

11.03.2019 

18:00 - 22:05

B   valodas

VI, VII

9:00-13:05

11 занятий

26.01.2019

09.03.2019

B/E   valodas  II, IV, V 9.00-13.05 3 занятия

29.01.2019

19.02.2019

 C   valodas I, III, V  18:00-22:05 10 занятий

30.01.2019

27.02.2019

C/E   valodas V, VI 18:00-22:05  5 занятий

25.01.2019 

15.02.2019

D   valodas VI,VII  18:00-22:05 6 занятий по договоренности
95 код   valodas VI,VII  17:00-21:45 5 занятий

26.01.2018 

09.02.2018 

02.03.2018

Водный транспорт   valodas по договоренности

18:00-22.05 или

9:00-13:05

1 занятие по договоренности
Тракторная техника   valodas I-V 18.00-22.00 5-6 недель по договоренности
Охрана труда   valodas I-V
1 день 1 неделя по договоренности
Курсы автопогрузчика   valodas I-V 13:00-17:00 1 неделя по договоренности

Для того что бы записаться звоните: t.25155628

Rekvīziti: SIA"MBR1",

SIA MBR1  Reģ.Nr. 40103355955, Rīga, Alekša iela 7, LV-1005 

A/S Swedbank, HABALV22, LV13HABA0551030466998

 

С удовольствием за рулем!

 
 
 

Pieslēgties